Proč s námi spolupracovat?

Všichni výrobci a dovozci chemických látek a přípravků, jakož i výrobci, dovozci, potažmo distributoři kosmetiky a jiní  jsou nuceni přizpůsobit své výrobní podmínky, produkty a dokumentaci legislativním předpisům jako je např.

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek (REACH)
  • ČSN EN ISO 22716 Směrnice pro správnou výrobní praxi
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o kosmetických přípravcích 1223/2009
  • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 907/2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

Pro široké spektrum výrobců chemických a kosmetických přípravků i pro nás samotné představuje měnicí se legislativa velmi nákladné investice do systému kvality a hlavně do technického vybavení. Naším cílem je zajistit vám takovou servisní a odbornou činnost, aby žádný z legislativních předpisů neomezil vaši stávající činnost a mohli jste své finance investovat do jiných oblastí.

Vybavením a odborným obsazením si klademe za cíl mnohem snazší a efektivnější vývoj nových receptur a technologických postupů. Ve výsledku to přinese spolupracujícím firmám snížení výrobních nákladů, kvalitnější a inovované výrobky na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců na EU trhu, nehledě na úspory při investicích do vlastního vývoje.

Specializace na kosmetiku a spotřební chemii je konkurenční výhodou oproti jiným laboratořím, které nemají zkušenosti s těmito obory ani tak širokou základnu dodavatelů. Používání některých materiálů vyžaduje odborné znalosti, které se dají získat pouze dlouholetou praxí.

Copyright © 2014 Chemservis spol, s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | Home | Podmínky užití | Mapa stránek

EN

PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.